بایگانی‌های امام جمعه موقت سرخس | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
امام جمعه موقت سرخس: مظاهر افول امریکا یکی پس از دیگری نمایان می شود ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

امام جمعه موقت سرخس: مظاهر افول امریکا یکی پس از دیگری نمایان می شود

امام جمعه موقت گفت: سرخس پیش بینی مقام معظم رهبری که فرمود امریکا در حال افول است هر از چند گاهی و از گوشه وکنار این کشور به شکلی خودنمایی می کند وحوادث اخیر که با کشته شدن یک سیاه پوست به‌دست پلیس این کشورانجام گرفت شهرهای آن را به پادگان نظامی تبدیل کرده است.