بایگانی‌های ادغام ابفای شهری و روستایی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ادغام ابفای شهری و روستایی در خوشاب/ تقاضای فرماندار برای برخورد با انشعابات غیرمجاز ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

ادغام ابفای شهری و روستایی در خوشاب/ تقاضای فرماندار برای برخورد با انشعابات غیرمجاز

با ادغام ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی در شهرستان خوشاب جعفر اسماعیلی نیا، مدیر سابق ابفای روستایی خوشاب به عنوان مدیر آب و فاضلاب این شهرستان انتخاب شد.