بایگانی‌های اتباع غیر قانونی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ادعای شکنجه و بازداشت اتباع غیر قانونی در مرزهای استان خراسان رضوی مردود است ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

ادعای شکنجه و بازداشت اتباع غیر قانونی در مرزهای استان خراسان رضوی مردود است

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: هرچند در خصوص صحت این صحنه‌سازی و ارتباط آن با زمان و مکان‌های ادعا شده تردیدهای اساسی وجود دارد ولی مسلماً این واقعه هیچ ارتباطی با مرزبانی جمهوری اسلامی ندارد.