بایگانی‌های ئیس امور پارلمانی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
استقبال از رئیس امور پارلمانی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان توسط فرماندار تایباد و مسئولین منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ۱۰ دی ۱۳۹۸

استقبال از رئیس امور پارلمانی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان توسط فرماندار تایباد و مسئولین منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

به گزارش اختر شرق؛ محمدابراهیم پوپل، رئیس امور پارلمانی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق گمرک دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شد و مورد استقبال فرماندار تایباد و مسئولین منطقه ویژه اقتصادی دوغارون قرار گرفت.