بایگانی‌های آموزش چهره به چهره | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان سبزوار ۲۳ دی ۱۳۹۸

آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان سبزوار

در راستای ایجاد و گسترش فرهنگ مدیریت مصرف آب آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان مقداد سبزوار ارائه شد.