بایگانی‌های هشدار جهاد کشاورزی جوین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
هشدار جهاد کشاورزی جوین؛ مرگ در انتظار شناگران استخرهای ذخیره آب کشاورزی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

هشدار جهاد کشاورزی جوین؛ مرگ در انتظار شناگران استخرهای ذخیره آب کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی جوین با تاکید بر اینکه تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی احداث شده در مزارع کشاورزی زیاد شده گفت: برای جلوگیری از بروز هرگونه حواث احتمالی ،کشاورزان و مالکین لازم است اقدامات ایمن سازی آنها را انجام دهند.