بایگانی‌های عمران و آبادانی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اجرای چند پروژه مهم عمرانی، سهم «توحید شهر» شهرستان سبزوار در بودجه سال آینده ۰۱ دی ۱۳۹۸

اجرای چند پروژه مهم عمرانی، سهم «توحید شهر» شهرستان سبزوار در بودجه سال آینده

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اجرای چند پروژه مهم عمرانی را سهم توحید شهر در بودجه عمرانی سال آینده بیان کرد.