بایگانی‌های جلسه کارگروه امور زیربنایی استان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
موافقت با ۲ طرح سرمایه‌گذاری و ۲ طرح هادی روستایی در تربت‌حیدریه ۰۱ تیر ۱۳۹۹

موافقت با ۲ طرح سرمایه‌گذاری و ۲ طرح هادی روستایی در تربت‌حیدریه

در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد، با دو طرح سرمایه‌گذاری و دو طرح هادی روستایی در تربت‌حیدریه ‌موافقت به عمل آمد.