بایگانی‌های باغداران | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بارش تگرگ و جاری شدن سیل، خسارت زیادی به کشاورزان و باغداران روستای احمدآباد رشتخوار وارد کرد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بارش تگرگ و جاری شدن سیل، خسارت زیادی به کشاورزان و باغداران روستای احمدآباد رشتخوار وارد کرد

مدیرجهاد کشاورزی رشتخوار گفت: بارش تگرگ با حجم زیادی باعث جاری شدن سیل و واردآوردن خسارت به اراضی کشاورزی وباغی چاه های درپال روستای احمدآبادآستانه ازتوابع شهرستان رشتخوارشد.