بایگانی‌های اولین باغ انگور با سیستم کشت کوردون | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از اولین باغ انگور با سیستم کشت کوردون در شهرستان فیروزه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از اولین باغ انگور با سیستم کشت کوردون در شهرستان فیروزه

ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به همراه مدیر ترویج، مدیر صنایع و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه از محل احداث اولین باغ انگور با سیستم کشت کوردون بازدید کردند.