بایگانی‌های امریکا | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
امام جمعه موقت سرخس: مظاهر افول امریکا یکی پس از دیگری نمایان می شود ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

امام جمعه موقت سرخس: مظاهر افول امریکا یکی پس از دیگری نمایان می شود

امام جمعه موقت گفت: سرخس پیش بینی مقام معظم رهبری که فرمود امریکا در حال افول است هر از چند گاهی و از گوشه وکنار این کشور به شکلی خودنمایی می کند وحوادث اخیر که با کشته شدن یک سیاه پوست به‌دست پلیس این کشورانجام گرفت شهرهای آن را به پادگان نظامی تبدیل کرده است.

امروز جبهه مقاومت اسلامی در منطقه در مقابل امریکا ایستاده است ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

امروز جبهه مقاومت اسلامی در منطقه در مقابل امریکا ایستاده است

خطیب جمعه شهرستان سرخس تفکر مقاومت و ایثار را تنها اندیشه تشکیل جبهه مقاومت در منطقه دانست که امروز توانسته در مقابل امریکا ایستادگی کند.