بایگانی‌های اجرای سهمیه کشت ابلاغی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ایجاد تعادل قیمت پیاز در گروی اجرای سهمیه کشت ابلاغی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایجاد تعادل قیمت پیاز در گروی اجرای سهمیه کشت ابلاغی

مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: با هدف تعادل قیمت در بازار پیاز، کشت پیاز باید مطابق سهمیه ابلاغی هر شهرستان انجام گیرد.