بایگانی‌های کودک | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به ۲ هزار و ۴۹۶ کودک در خراسان رضوی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به ۲ هزار و ۴۹۶ کودک در خراسان رضوی

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: طرح پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به سه دهک پایین درآمدی توسط بهزیستی خراسان رضوی سال گذشته در سطح استان اجرا شد.

کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای کودک خردسال مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه کودک نیازمند به عضو شد.

تعیین تکلیف بیش از ۸۰۰ کودک برای ورود به حوزه خانواده ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

تعیین تکلیف بیش از ۸۰۰ کودک برای ورود به حوزه خانواده

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۸۰۰ کودک در حوزه شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی ازنظر ورود به خانواده تعیین تکلیف شدند.