بایگانی‌های منطقه گردشگری چالیدره | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برنامه ریزی برای توسعه و بهبود خدمات در منطقه گردشگری چالیدره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامه ریزی برای توسعه و بهبود خدمات در منطقه گردشگری چالیدره

جلسه مشترک اعضای هیات مدیره و سهام داران شرکت گردشگری نمونه چالیدره به منظور بررسی و برنامه ریزی سازوکارهای انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای در جهت کمک به گسترش خدمات به گردشگران برگزار شد.