بایگانی‌های معاون_وزیر_بهداشت،_درمان_و_آموزش_پزشکی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بهره‌برداری از بخش زنان و مادران باردار پرخطر در سبزوار ۱۹ مهر ۱۳۹۸

بهره‌برداری از بخش زنان و مادران باردار پرخطر در سبزوار

بخش زنان و مامایی مادران باردار پرخطر امشب با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان واسعی سبزوار به بهره‌برداری رسید.