بایگانی‌های معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
گردشگری کشاورزی راهبردی نوین برای دستیابی به رونق اقتصادی است ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گردشگری کشاورزی راهبردی نوین برای دستیابی به رونق اقتصادی است

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: ایجاد گردشگری کشاورزی راهبردی نوین برای دستیابی به توسعه و رونق اقتصادی استان است.