بایگانی‌های معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز: لزوم اعمال مجازات‌های قانونی برای متخلفان حوزه پسماند ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز: لزوم اعمال مجازات‌های قانونی برای متخلفان حوزه پسماند

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز گفت: اعمال مجازات های تشدید شونده می تواند تا حدود زیادی از تخلفات در حوزه پسماند پیشگیری نماید که اعضای ستاد پسماند با دقت نظر خاص در این مورد و تدوین مجازات‌های مناسب می توانند از بروز تخلفات بیشتر جلوگیری نمایند فلذا در خواست ما تشدید مراقبت ها در این بخش و افزایش برخوردهای قانونی با متخلفان است.