بایگانی‌های معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
جریان شعر خراسان همچون رودی خروشان درحرکت هست ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

جریان شعر خراسان همچون رودی خروشان درحرکت هست

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در سلسله دیدارهای خود از انجمن‌های ادبی، این بار مهمان انجمن شعر امین به دبیری محمدکاظم کاظمی بود.