بایگانی‌های معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۹۳۶ پرونده حقوقی برای استیفای حقوق موقوفات در محاکم استان ۲۴ دی ۱۳۹۸

۹۳۶ پرونده حقوقی برای استیفای حقوق موقوفات در محاکم استان

معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، گفت: ۹۳۶ پرونده حقوقی در راستای صیانت از موقوفات، رفع تصرف از املاک و اراضی وقفی و وصول حقوق موقوفات در محاکم قضایی استان در حال رسیدگی است.