بایگانی‌های مطالعات غیردرسی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
نقش مهم مطالعات غیردرسی در ارتقاء سطح فکر، تغییر نگرش، فعال‌سازی ذهن و تکمیل گنجینه لغات دانش آموزان ۱۹ دی ۱۳۹۸

نقش مهم مطالعات غیردرسی در ارتقاء سطح فکر، تغییر نگرش، فعال‌سازی ذهن و تکمیل گنجینه لغات دانش آموزان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی در گردهمایی مشترک معاونین آموزش ابتدایی و نمایندگان مجلات رشد استان بر نقش مهم مطالعات غیردرسی در ارتقاء سطح فکر و اندیشه، تغییر نگرش، فعال‌سازی ذهن و تکمیل گنجینه لغات دانش آموزان تأکید کرد.