بایگانی‌های مشاور_عالی_رئیس_دانشکده_علوم_پزشکی_نیشابور | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اجتماعی شدن سلامت باهمت و تلاش مضاعف تیم سلامت ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

اجتماعی شدن سلامت باهمت و تلاش مضاعف تیم سلامت

مشاور عالی رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در امور بهداشت گفت: باهمت والا و تلاش مضاعف تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده می‌توانیم در اجتماعی شدن سلامت پیشرو باشیم.