بایگانی‌های مسئول_اداره_بهزیستی_بجستان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ارتقاء سلامت اجتماعی مهم‌ترین هدف اداره بهزیستی در جامعه است ۲۳ تیر ۱۳۹۸

ارتقاء سلامت اجتماعی مهم‌ترین هدف اداره بهزیستی در جامعه است

مسئول اداره بهزیستی بجستان گفت: با توجه به شعار بهزیستی بهتر زیستن، شفافیت و توانمندسازی و ارتقاء سلامت اجتماعی تلاش داریم نگاه جامعه به این اداره را عوض کرده و سطح خدمات خود را ارتقاء بدهیم.