بایگانی‌های مرگ مغزی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بانوی مرگ مغزی در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

بانوی مرگ مغزی در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۱ اسفند ۱۳۹۸

کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

جوان‌ مرگ مغزی مشهدی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

جوان‌ مرگ مغزی مشهدی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای جوان‌مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید ۳۰ دی ۱۳۹۸

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید ۱۱ دی ۱۳۹۸

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید.