بایگانی‌های مرکزعلمی کاربردی خبرنگاران | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مراسم افتتاحیه پایگاه خبری تحلیلی «اختر شرق» وابسته به مرکز علمی کاربردی خبرنگاران باهدف ایجاد محیط کار در مراکز ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مراسم افتتاحیه پایگاه خبری تحلیلی «اختر شرق» وابسته به مرکز علمی کاربردی خبرنگاران باهدف ایجاد محیط کار در مراکز

هدف از تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به‌عنوان بزرگ‌ترین نظام آموزشی مهارتی کشور ایجاد قالبی جدید از بعد تئوری و علمی است و هدف اصلی آن یادگیری و مهارت‌آموزی دانشجویان در محیط کار است که منجر به اشتغال سریع دانش‌آموختگان می‌شود.