بایگانی‌های مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آغاز برداشت زیره سبز از سطح ۱۰۰۰ هکتار مزارع خلیل آباد ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

آغاز برداشت زیره سبز از سطح ۱۰۰۰ هکتار مزارع خلیل آباد

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد با بیان اینکه بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم شهرستان خلیل آباد در این سال زراعی اختصاص یافته است، گفت: با احتساب عملکرد متوسط ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰۰ تن زیره سبز در شهرستان خلیل آباد تولید شود.

پیش‌بینی برداشت یک هزار تن جو از ۴۴۰ هکتار از مزارع در خلیل آباد ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پیش‌بینی برداشت یک هزار تن جو از ۴۴۰ هکتار از مزارع در خلیل آباد

محمود شبان از آغاز برداشت محصول جو از سطح ۴۴۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان خلیل آباد خبر داد و گفت: پیش بینی میشود در سال جاری یک هزار تن جو از مزارع شهرستان برداشت شود.