بایگانی‌های مدیریت مصرف بهینه آب | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
دانش آموزان سبزوار با روش‌های مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند ۱۷ دی ۱۳۹۸

دانش آموزان سبزوار با روش‌های مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند

دانش آموزان آموزشگاه بنت الهدی صدر این شهر با روش های مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند.