بایگانی‌های رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان با رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی مشهد ۲۳ فروردین ۱۴۰۲

دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان با رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی مشهد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در نشستی با مجید طهوریان عسکری، رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص توسعه هم افزایی‌ها و همکاری‌ها گفتگو کرد.