بایگانی‌های ایرج ناصری مقدم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی آماده خرید محصول کلزای کشاورزان ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی آماده خرید محصول کلزای کشاورزان

برنامه ریزی لازم به منظور خرید تضمینی محصول کلزای کشاورزان استان خراسان رضوی انجام گرفته است.