بایگانی‌های اراضی مرتعی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بذرکاری و بذرپاشی در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی مرتعی خراسان رضوی ۰۶ بهمن ۱۴۰۱

بذرکاری و بذرپاشی در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی مرتعی خراسان رضوی

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی گفت: تا پایان سال جاری حدود ۹ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی خراسان رضوی عملیات بذرکاری و بذرپاشی اجرا می‌شود.