بایگانی‌های احداث_بولوار_امام رضا_(ع) | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
جلسه فراخوان عمومی شهرداری چناران از مردم شهرستان در مورد احداث بولوار امام رضا (ع) ۱۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه فراخوان عمومی شهرداری چناران از مردم شهرستان در مورد احداث بولوار امام رضا (ع)

شهرداری چناران جلسه فراخوان عمومی با حضور مردم شهرستان در مورد احداث بولوار امام رضا (ع) برگزار نمود.