بایگانی‌های آمادگی_رزمی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
میدان تیر و آمادگی رزمی گردان بیت المقدس حوزه بسیج شهری امام زمان «عج» شهرستان قوچان ۱۶ مهر ۱۳۹۸

میدان تیر و آمادگی رزمی گردان بیت المقدس حوزه بسیج شهری امام زمان «عج» شهرستان قوچان

Views: 1