بایگانی‌های پارلمان_مشورتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
شورای فرهنگ عمومی یک پارلمان مشورتی است ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

شورای فرهنگ عمومی یک پارلمان مشورتی است

فرماندار تایباد عنوان کرد: شورای فرهنگ عمومی یک پارلمان مشورتی است که مسائل فرهنگی را ساماندهی و پیگیری می کند.