بایگانی‌های توانمندسازی_اجتماعی_و_اقتصادی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد قوچان شکل بگیرد ۱۲ مهر ۱۳۹۸

توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد قوچان شکل بگیرد

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان این نکته که بحث توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد شکل بگیرد، عنوان کرد: این موضوع در اختیار ستاد شهرستان است چون عموماً برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی از منابع مالی سنگینی برخوردار نباشد ولی تأثیراتش، چه در جلب مشارکت مردم و چه در ارتقا وضعیت شهروندی ساکنین این محلات بسیار عمیق و اثرگذار است.