بایگانی‌های برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی بروسلوز | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی بروسلوز دریکی از کانون‌های درگز ۲۷ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی بروسلوز دریکی از کانون‌های درگز

کلاس آموزشی با محوریت کنترل و پیشگیری از بیماری بروسلوز (تب مالت) در روستای جشن آباد درگز برگزار شد