بایگانی‌های برنامه ریزی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت گردشگری سازمان همیاری شهرداری های استان در جلسه هیئت امنای موسسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت گردشگری سازمان همیاری شهرداری های استان در جلسه هیئت امنای موسسه

در جلسه هیئت امنای موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی عملکرد و برنامه‌های اقتصادی این موسسه در جهت توسعه صنعت گردشگری استان برنامه ریزی شد.