بایگانی‌های بافت پیرامون حرم مطهر رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید نقطه نظرات از منظر میراث، سرمایه گذاری و شهرسازی را توأمان در برگیرد ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید نقطه نظرات از منظر میراث، سرمایه گذاری و شهرسازی را توأمان در برگیرد

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان‌رضوی گفت: طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید ضمن ارزش آفرینی در بافت، پاسخگوی حقوق مکتسبه گذشته نیز باشد.