بایگانی‌های بازگشایی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بازگشایی محور خواف به قاین ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

بازگشایی محور خواف به قاین

محور خواف به قاین پس از بارندگی‌های روز گذشته بازگشایی شد.