کشاورزی پایدار باید ازلحاظ فرهنگی منطقه پسندیده و براساس علم روز دنیا استوار باشد
کشاورزی پایدار باید ازلحاظ فرهنگی منطقه پسندیده و براساس علم روز دنیا استوار باشد

دیدار مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با امام جمعه شهرستان کاشمر با محوریت ارائه گزارش و بررسی مزیت‌های اجرای سند توسعه شهرستان برگزار شد.

به گزارش اخترشرق؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشمر در دیدار با امام جمعه شهرستان به اهداف توسعه کشاورزی، شیوه‌های نوین کشاورزی و ایجاد ظرفیت مناسب استفاده از پتانسیل‌های کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و همچنین در خصوص طرح تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی نیز مباحثی را مطرح کرد.
محمد شجعی اجرای طرح سند توسعه را یکی از بهترین راه کارهای پیشبرد اهداف کشاورزی نوین عنوان کرد و افزود: کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور و تامین کننده غذای مورد نیاز مردم و همچنین تامین کننده بخشی زیادی از مواد اولیه صنایع تبدیلی غذایی میباشد.
وی امنیت غذایی را در راستای امنیت ملی دانست و ادامه داد: زیربخشهای مختلف کشاورزی هر کدام به نوبه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میباشد که ضرورتاً باید همه زیربخش‌ها در کنار هم مورد توجه قرار گیرند
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر بیان کرد: کشاورزی پایدار کشاورزی است که از لحاظ اکولوژیکی مناسب، از لحاظ اقتصادی شکوفا، از لحاظ اجتماعی عادلانه، از لحاظ فرهنگی قابل قبول و پسندیده بوده و به روش علمی استوار باشد.
شجعی برنامه ریزی برای ارتقای سلامت جامعه و تامین غذا، تلاش برای ارتقاء درآمد تولید کنندگان و توزیع مناسب درآمد و مقابله با فقر روستائیان را از جمله اهداف سند جامع توسعه شهرستان عنوان کرد.
او تصریح کرد: تلاش در جهت پایداری روستاها و توسعه فرصتهای شغلی و تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی روستا، تلاش در راستای حفاظت از منابع پایه وبسترهای زیست محیطی، تلاش در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وتلاش درجهت تغییرالگوی کشت از دیگرمزایای سند توسعه شهرستان می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به کمبود منابع آبی درمنطقه یکی از بهترین راه کارهای ایجاد اشتغال پایدار توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و غذایی و صنایع وابسته است که باتوجه به برنامه‌های عملیاتی پیش روی، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی دراین بخش خواهیم بود.

خبرنگار: فاطمه نبوی ثالث

image_printچاپ مطلب

Views: 18