مدیریت مصرف بهترین راه گذر از تنش آبی است
مدیریت مصرف بهترین راه گذر از تنش آبی است

مدیر امور آب سرخس در نشستی که با نمایندگان کشاورزان شهرستان داشت، با تأکید بر اینکه کشاورزان در خط مقدم مقابله با خشک‌سالی هستند صرفه‌جویی و رعایت الگوی کشت را ضروری دانست.

به گزارش اختر شرق؛ محمدرضا عبادی نژاد اظهار داشت: به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع آبی شاهد شور شدن و کاهش آب بسیاری از چاه‌ها هستیم، تصور پر آب بودن دشت سرخس توهمی بیش نیست.

وی صرفه‌جویی در مصرف آب و تغییر الگوی کشت را بهترین راهکار برای گذر از تنش آبی خواند و گفت: باوجود جاری بودن آب در کانال‌های انتقال آب سد دوستی بهره‌برداران باید با مدیریت صحیح مصرف از هرگونه چالش و مشکل جلوگیری کنند.


وی تأکید کرد: با شرایط خشک‌سالی که امسال مواجه هستیم ، وجود آب در کانال‌ها یک کار مدیریت‌شده است که باید شکرگزار آن باشیم و این منبع حیاتی را درست و صحیح مصرف کنیم تا در ادامه دچار چالش و کمبود نشویم.


در ادامه چند تن از نمایندگان کشاورزان هم ضمن تشکر از آب منطقه‌ای برای اختصاص سهمیه آب  از دغدغه‌ها و مشکلات بخش کشاورزی سخن گفتند .

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 2