روکش آسفالت گرم محور رشتخوار- تربت حیدریه به طول ۵ کیلومتر افتتاح شد
روکش آسفالت گرم محور رشتخوار- تربت حیدریه به طول ۵ کیلومتر افتتاح شد

عضو شورای اسلامی شهر رشتخوار گفت: در ششمین روز از هفته دولت، با حضور معاون فرماندار و مسؤلین شهرستان روکش آسفالت گرم محور رشتخوار- تربت حیدریه به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

عضو شورای اسلامی شهر رشتخوار گفت: در ششمین روز از هفته دولت، با حضور معاون فرماندار و مسؤلین شهرستان روکش آسفالت گرم محور رشتخوار- تربت حیدریه به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

محمد چوپی در حاشیه افتتاح این پروژه در گفت وگو با خبرنگار اختر شرق با اشاره به اینکه محور رشتخوار به تربت حیدریه به قتل گاه مردم تبدیل شده گفت با پیگیری نماینده مردم رشتخوار وخواف و شهرستان این محور به پیمانکار واگذار شده و پنج هزار میلیارد ریال به چهار بانده شدن جاده رشتخوار به تربت حیدریه اختصاص یافته است.

وی گفت: جاده رشتخوار تا تربت حیدریه ۵۰ کیلومتر است که چهار بانده شدن محور موجب کاهش تصادفات رانندگی وبار ترافیک شدید ناشی از تریلی های سنگ معدن سنگان در این محور خواهد بود.

محمد چوپی در حاشیه افتتاح این پروژه در گفت وگو با خبرنگار اختر شرق با اشاره به اینکه محور رشتخوار به تربت حیدریه به قتل گاه مردم تبدیل شده گفت با پیگیری نماینده مردم رشتخوار وخواف و شهرستان این محور به پیمانکار واگذار شده و پنج هزار میلیارد ریال به چهار بانده شدن جاده رشتخوار به تربت حیدریه اختصاص یافته است.

وی گفت: جاده رشتخوار تا تربت حیدریه ۵۰ کیلومتر است که چهار بانده شدن محور موجب کاهش تصادفات رانندگی وبار ترافیک شدید ناشی از تریلی های سنگ معدن سنگان در این محور خواهد بود.

image_printچاپ مطلب

Views: 1