خراسان رضوی اولین استان کشور در سنددار کردن سکونتگاه های غیررسمی
خراسان رضوی اولین استان کشور در سنددار کردن سکونتگاه های غیررسمی

تفاهمنامه سنددار کردن سکونتگاه های غیررسمی در خراسان رضوی، بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استانداری خراسان رضوی امضا شد، خراسان رضوی نخستین استان کشور است که در این حوزه اقدام را آغاز می کند.

به گزارش اختر شرق؛ تفاهمنامه سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی در خراسان رضوی، امروز صبح جمعه در دفتر استاندار خراسان رضوی فی مابین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی به امضا رسید. در حاشیه این مراسم؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: اولین سند در اجرای بند م تبصره۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ بصورت عملیاتی در خراسان رضوی امضا شد. براین اساس سکونتگاه‌های غیر رسمی که در قانون ۱۴۰۲ به صراحت ذکر شده مالکیتشان از آن دولت است و توسط اشخاص به تصرف درامده و ساخت و سازها بصورت فنی و اصولی صورت گرفته، با رعایت تشریفات اسنادشان را صادر کنیم. وی ادامه داد: خراسان رضوی به عنوان اولین استان که سند تنظیم شده و کارگروه‌هایی قرار است در این خصوص تشکیل شود و این موضوع نقطه عطف اجرای این قانون است. بابایی با اشاره به اینکه در مشهد یک و نیم میلیون نفر در این سکونتگاه‌ها غیر رسمی ساکن هستند، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و حمایت استاندار، اسناد ساکنین صادر شود و بعد سایر شهرها در دستور کار قرار دارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح هیچ سکونت گاه غیر رسمی در استان خراسان رضوی، فاقد سند نباشد. وی تاکید کرد: صدور سند به توسعه شهری، استحاکم بنا و ساماندهی اجتماعی کمک می‌کند، در مشهد باتوجه به جمعیت یک میلیون و نیم میلیون نفری در این سکونتگاه‌های غیر رسمی با تشکیل کارگروه‌هایی و در یک اقدام جدی در کمتر از ۲ سال تمام این سکونتگاه‌ها را سنددار می‌کنیم.

image_printچاپ مطلب

Views: 0