تولید اولین آجرهای رخ‌بام در سبزوار
تولید اولین آجرهای رخ‌بام در سبزوار

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار رخ‌بام‌ها یکی از عناصر زیبا و پرکاربرد معماری سنتی بوده که در لبه بام‌ها به‌صورت نقوش آجری به کار می‌رفته است و نمایانگر وضع تمول و جایگاه اجتماعی و اعتقادی مالکان بنا بوده است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار رخ‌بام‌ها یکی از عناصر زیبا و پرکاربرد معماری سنتی بوده که در لبه بام‌ها به‌صورت نقوش آجری به کار می‌رفته است و نمایانگر وضع تمول و جایگاه اجتماعی و اعتقادی مالکان بنا بوده است.

به گزارش اختر شرق؛ مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی شهرستان سبزوار عنوان کرد: برای احیای آجرهای رخ‌بام سبزوار، چند نوع خاک را امتحان کردیم تا به بهترین خاک رسیدیم و از شهرداری هم تقاضا کردیم که هر ساخت و سازی در بافت تاریخی شهر ملزم به استفاده از رخ‌بام شود.

وی گفت: نقوش مورداستفاده در رخ‌بام‌ها می‌تواند هم نقوش پیشنهادی پایگاه میراث فرهنگی باشد و هم نقوشی که مدنظر خود سازندگان بناست که البته باید نقش و جنس آن به تأیید پایگاه میراث فرهنگی سبزوار برسد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار در پایان مطرح کرد: با تولید رخ‌بام‌ها شاهد اشتغال‌زایی در کارگاه‌های تولید رخ‌بام خواهیم بود.

image_printچاپ مطلب

Visits: 60