بذرکاری و بذرپاشی در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی مرتعی خراسان رضوی
بذرکاری و بذرپاشی در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی مرتعی خراسان رضوی

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی گفت: تا پایان سال جاری حدود ۹ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی خراسان رضوی عملیات بذرکاری و بذرپاشی اجرا می‌شود.

به گزارش اختر شرق؛ محمدحسین پورعباس رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی با بیان این خبر گفت: از مجموع شش میلیون و پانصد هزار هکتار اراضی مرتعی استان حدود ۹ هزار هکتار در عرصه‌هایی که دارای طرح‌های مرتعداری و بهره برداری بوده و احاله شده و دارای مجری مشخص است عملیات بذر پاشی و بذرکاری اجرا می‌گردد.

وی افزود: مزیت اجرای این طرح آن است که بصورت مشارکتی و با حضور ساکنین محلی اجرا می‌شود.

پور عباس، احیاء و توسعه مراتع استان را از آن جهت با اهمیت دانست که باتوجه به ممیزی‌های صورت گرفته از هفت میلیون واحد دامی موجود در استان که فقط سه میلیون آن مجاز شناخته شده و پروانه چرای برای آنها صادر گردید در صورتیکه این میزان نیز بیش از دو برابر ظرفیت مراتع می‌باشد.

رئیس اداره امور مراتع یادآور شد اقدامات حفاظتی و حمایتی از مراتع ضمن افزایش تولید علوفه و توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی در نهایت موجبات ارتقاء بنیه اقتصادی ساکنین محلی را فراهم آورده و افزایش حفاظت و صیانت از عرصه‌های مرتعی را به دنبال خواهد داشت.

پور عباس با بیان اینکه از ۹ هزار هکتار عرصه مرتعی مورد نظر حدود چهار هزار هکتارآن بذرپاشی گیاهان علوفه‌ای و پنج هزار هکتار از گیاهان دارویی بوده که قابلیت اقتصادی دارد، گفت: از اکثر بذوری که در این عرصه‌ها النگاتوم، کوخیا، سکاله، عجوه و درمنه که کاملا با اقلیم استان سازگاری دارند استفاده می‌شود.

image_printچاپ مطلب

Views: 61