بایگانی‌های Clarivate Analytics | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
دو استاد دانشگاه صنعتی قوچان در جمع ۱۲ محققان پر استناد ایران در سال ۲۰۱۹ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

دو استاد دانشگاه صنعتی قوچان در جمع ۱۲ محققان پر استناد ایران در سال ۲۰۱۹

دو استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین محققان پر استناد ایران در سال ۲۰۱۹ قرار گرفتند.