بایگانی‌های پاسخگوی تلفنی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
راه‌اندازی پاسخگوی تلفنی (کشاورز یار) در خراسان رضوی ۲۸ دی ۱۳۹۸

راه‌اندازی پاسخگوی تلفنی (کشاورز یار) در خراسان رضوی

پاسخگوی تلفنی کشاورز یار در استان خراسان رضوی شروع به کارکرد.