بایگانی‌های ویلچر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مشکل اساسی معلولین ویلچری است که استفاده می‌کنند ۰۹ مهر ۱۳۹۸

مشکل اساسی معلولین ویلچری است که استفاده می‌کنند

مشکلات قشر معلول خیلی زیاد است اما مشکل اساسی معلولین ویلچری است که استفاده می‌کنیم چون به بدترین نحوه برای ما ساخته‌شده است؛ ویلچرها استاندارد نیست و ازلحاظ کیفیت بسیار ضعیف و پایین است.