بایگانی‌های وظیفه قانونی و شرعی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
فرمانداران درزمینهٔ انتخابات به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند ۲۸ دی ۱۳۹۸

فرمانداران درزمینهٔ انتخابات به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند

استاندار خراسان رضوی گفت: فرمانداران بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود درزمینهٔ انتخابات عمل کنند