بایگانی‌های واحد صنفی غیرضروری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پلمپ ۲۰ واحد صنفی غیرضروری در شهر خواف ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

پلمپ ۲۰ واحد صنفی غیرضروری در شهر خواف

فرماندار خواف گفت: ۲۰ واحدغیرضروری درشهرخواف پلمپ شد.