بایگانی‌های نماینده باشگاه کشاورزان جوان روستایی شهرستان رشتخوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
گلایه نماینده باشگاه کشاورزان شهرستان رشتخوار از روند پرداخت خرید حمایتی زعفران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

گلایه نماینده باشگاه کشاورزان شهرستان رشتخوار از روند پرداخت خرید حمایتی زعفران

نماینده باشگاه کشاورزان جوان روستایی شهرستان رشتخوار گفت: با توجه به اینکه تنها درآمد مردم روستاهای شهرستان خصوصا بخش مرکزی از زعفران می باشد و تا کنون بیش از ۱۵۰ روز از تحویل زعفران به اتحادیه تعاون روستایی میگذرد متاسفانه واریز قسط اول بهای محصول قطره چکانی است، این موضوع را پیگیری نمایید.

گلایه نماینده باشگاه کشاورزان شهرستان رشتخوار از روند پرداخت خرید حمایتی زعفران ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

گلایه نماینده باشگاه کشاورزان شهرستان رشتخوار از روند پرداخت خرید حمایتی زعفران

نماینده باشگاه کشاورزان جوان روستایی شهرستان رشتخوار با توجه به اینکه تنها درآمد مردم روستاهای این شهرستان خصوصاً بخش مرکزی از زعفران هست و تاکنون بیش از ۴۰ روز از تحویل زعفران به اتحادیه تعاون روستایی می‌گذرد متأسفانه هنوز از واریز قسط اول بهای محصول خبری نیست، خواستار پرداخت دسترنج کشاورزان زعفران کار رشتخواری شد.