بایگانی‌های نرم_افزار_هوشمند | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
راه‌اندازی نرم افزار هوشمند مشاوره‌های پزشکی بیمارستانی ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

راه‌اندازی نرم افزار هوشمند مشاوره‌های پزشکی بیمارستانی

سامانه نرم افزاری آنلاین ارسال مشاوره‌های پزشکی بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار راه‌اندازی شد.